Na osnovu odredbi iz čl.37 stav 3. i čl.61. Zakona o trgovini (Sl.glasnik RS 105/2019), člana 42 Zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine ( Sl.glasnik BiH 25/2006 i 88/2015 ) te člana 59. Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS 6/12 ) knjižara Oskar, svoje cјenjene korisnike, koji robu kupuju putem internet sajta www.oskarknjige.ba

O B A V J E Š T A V A

  • adresa za izjavljivanje reklamacije je: dorijangrej31@gmail.com

– da se osnovne karakteristike robe mogu naći na sajtu dorijangrej31@gmail.com

– da se prema važećim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj  (Zakon o trgovini i Zakon o zaštiti potrošača) ) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.oskarknjige.ba smatra prodajom na daljinu;

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.oskarknjige.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;

– da je usluga isporuke robe besplatna za narudžbe koje su veće od 120,00 KM;

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 1 do 3 dana putem kurirske službe Euroexpress;

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.oskarknjige.ba

– da potrošač robu, koju kupuje putem internet sajta www.oskarknjige.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

– da potrošač prilikom kreiranja narudžbe pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je sajt www.oskarknjige.ba dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavijestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.  Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi knjižara Oskar;

– da u slučaju prijema robe, ukoliko  potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zamjeniti artikal u roku od 15 dana na način kako je to definisano na strani ZAMJENA;

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE;

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani  REKLAMACIJE;

S poštovanjem,                                 

Knjižara Oskar

Meni