Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji Vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak  njegovih dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku, te nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke,  kontaktirate na e-mail:  dorijangrej31@gmail.com sa svojim podacima (ime, prezime, telefon)  i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) ,tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, dok je rok  za rješavanje reklamacije  15 dana od trenutka prijave iste.

Meni