Razgovori s Bogom 1. deo

25,00 KM

Na stanju

Br. str.: 163

Povez: Mek

Format: 150mm x 230mm

Pismo: Latinica

Compare
Podeli preko:

Razgovori s Bogom 1. deo – autor Nil Donald Volš

Nil se susretao sa čežnjom među ljudima za novim načinom života – životom u miru i harmoniji.

Za­mi­sli­te da ste mo­gli Bo­gu da po­sta­vi­te naj­za­go­net­ni­ja pi­ta­nja o po­sto­ja­nju – pi­ta­nja o lju­ba­vi i ve­ri, do­bru i zlu, ži­vo­tu i smr­ti. Pret­po­sta­vi­te da je Bog dao ra­zu­mlji­ve i ja­sne od­go­vo­re. To se de­si­lo Ni­lu Do­nal­du Vol­šu. Mo­že se de­si­ti i va­ma. Upra­vo će­te do­ži­ve­ti raz­go­vor…

Jedan neobičan dijalog

 

DIJALOG POČINJE…

Video sam traganje duše. Znam koliko ste duboko žudeli za Istinom. Preklinjali ste me beskrajno. Pokaži se. Objasni se. Otkrij se.

Učinio sam ovde i sada, na način tako jasan, da ne možete pogrešno razumeti. Jezikom tako jednostavnim, da vas ne može zbuniti. Rečnikom tako običnim, da se ne možete izgubiti u preopširnosti.

Dalje idite, sada. Pitajte me bilo šta. Bilo šta. Smisliću način da vam odgovorim. Koristiću čitav univerzum da to učinim…

Meni

Razgovori s Bogom 1. deo

25,00 KM

Dodaj u korpu