Kako profesionalno uspeti

20,00 KM

Na stanju

Izdavač: Edicija

Godina izdanja: 2019.

Br. str.: 190

Povez: Mek

Format: 130mm x 200mm

Pismo: Latinica

Compare
Podeli preko:
Odlomak knjige

Kako profesionalno uspeti

Ovo je treća knjiga iz biblioteke „Psihologija uspeha za XXI vek“ autora Dejla Karnegija, pionira u onome što se danas naziva pokretom za razvoj ljudskih potencijala.

Iz predgovora knjige Kako profesionalno uspeti:

Da li se uspešni menadžeri više brinu o tome kako da dostignu utvrđene ciljeve ili za ljude koje vode? Da bi postigli te svoje ciljeve, efikasni menadžeri znaju da je neophodno da budu pravi lideri. Lideri koji predvode, motivišu, podučavaju i brinu za svoje saradnike. Balansiranje liderskih i menadžerskih veština je fokus onih koji imaju pretenzije da budu uspešni u svom poslu.

Veoma je važno pozabaviti se balansom onoga što sami radimo i onoga što želimo da naši ljudi rade. Kako možemo da identifikujemo i procenimo svoj liderski stil kako bismo bili najbolji i kako bismo postigli najbolje rezultate, kako za sebe, tako i za našu organizaciju?

Način na koji vidimo druge, kao i pretpostavke koje imamo o ljudima i svetu oko nas oblikuju našu stvarnost i sredinu u kojoj radimo. U ovoj knjizi, prolazimo kroz lekcije koje smo naučili o liderstvu i uverenja koja formiramo kao rezultat tih iskustava.

Promena uloge lidera/menadžera

Svet je u rapidnim promenama i zahteva od onih kojise nalaze na liderskim i menadžerskim pozicijama da preuzmu uloge i odgovornosti koje se neprekidno menjaju. Bez obzira da li smo u Evropi, Africi, Americi ili u Pacifičkoj oblasti, konkurencija od nas stalno traži da

pronađemo bolje, efikasnije, profitabilnije načine proizvodnje novih proizvoda i pružanja usluga. Ti zahtevi su ograničeni našom kompentencijom. Očekivanja naših ljudi, naših internih i eksternih klijenata, naših dobavljača, distributera i poslovnih partnera su sve veća. Da bismo ostali konkurentni u današnjem rapidno promenljivom svetu, mi vodimo i upravljamo našim organizacijama kroz XXI vek.

Stvorite i podelite viziju

Moramo biti kreativni i stvoriti viziju koju ćemo efikasno preneti svojim saradnicima. Moramo ohrabriti svoje ljude da izađu iz fioke, koju pravi opis njihovog radnog mesta i minimalistički pristup svetu rada, tako da naše kompanije mogu rasti i napredovati u današnjem svetu. Od kritičnog je značaja da zapošljavamo i kreiramo ljude koji su sposobni da nam pomognu da podignu našu organizaciju na sledeći nivo. To ne možemo sami, niti nam naši ljudi mogu pomoći da do sledećeg nivoa stignemo, osim ukoliko prvo ne identifikujemo jasne ciljeve i stvorimo i prenesemo jasnu viziju našim saradnicima.

Jednom kada je vizija stvorena i kada zaživi u čitavoj organizaciji, moć kojom rezultuje katapultira nas na sledeći nivo. Ljudi prestaju da posmatraju svoj doprinos radu kao nešto što je usmereno ka izvršavanju zadataka, već postaju usmereni ka dobijanju rezultata. Jasno sagledavanje ciljeva inspiriše nas i naše saradnike da preuzmemo rizik i odgovornost. Liderstvo počinje da traži svoj nivo u organizaciji. Jasno fokusiranje na rezultate dozvoljava ljudima da bolje upravljaju sami sobomi da upotrebljavaju resurse bez pomoći viših nivoa menadžmenta.

Zajednička vizija daje snagu, ali ona ne ispunjava svoju svrhu ukoliko se dobro ne iskomunicira kroz čitavu organizaciju. Efikasna komunikacija je osnovna veština prilikom izgradnje efikasnih timova, stvara jedinstveni osećaj svrhe i podiže našu organizaciju na sledeći nivo.

Balansiranje ljudi i procesa

Kada ih pitaju da navedu najznačajnije lične karakteristike koje menadžeri traže kod ljudi, većina njih bi odgovorila “sposobnost da rade sa ljudima”. Lideri prepoznaju važnost proizvodnje, distribucije, inženjeringa, prodaje, istraživanja i razvoja i poseduju menadžerske sisteme za organizaciju, upravljanje i kontrolu aktivnosti u svakoj oblasti. Međutim, kada je potrebno doneti izvršne odluke, njih sprovode ljudi. Najveći pojedinačni operativni trošak u svakom budžetu čine ljudi. Planiranje, bez obzira da li je funkcionalno ili strateško, sprovode ljudi i sve se vrti oko njih. Najvredniji resurs koji organizacija može da ima su njeni ljudi. Zapravo, većina menadžera provede oko tri četvrtine svog radnog vremena svakoga dana u radu sa ljudima. To znači da stvaramo menadžment sistem po kojem funkcioniše naša organizacija i neprestano demonstriramo liderstvo koje omogućava tim sistemima da postignu svoje ciljeve.

Jedan od osnovnih razloga zbog kojih ljudi bivaju unapređeni na menadžerske i liderske pozicije je to što su bili efikasni na svom radnom mestu. Sada, na menadžerskoj poziciji, njihov posao je da se postaraju da drugi podjednako dobro ili čak bolje rade nego što su to oni radili. To zahteva jedan potpuno drugačiji set veština. Naš uspeh zahteva tranziciju od izvršenja zadataka do liderstva da bi se naše veštine i naše vreme izbalansirali.

Da bismo bili uspešni kao menadžer, moramo izbalansirati ljude i procese. Ukoliko smo suviše fokusirani na ljude imaćemo problem da će sve morati da se zaustavi ukoliko nas ključna osoba napusti. Ukoliko smo suviše skoncentrisani na proces, to znači da su svi sistemi na mestu. Međutim, niko ih neće razumeti niti želeti da radi sa njima. Fokus na proces kaže: “Ovo je plan i ovako mi radimo posao.” Fokus na ljude kaže: “Hajde da popričamo o planu i o tome zašto radimo ovako.” Uz dobar balans, i produktivnost i posvećenost poslu će ostati na najvišem nivou.

Balansiranje motivacije i dužnosti

Bez motivacije, nema ni dobrog rada, ali čim pokušamo da ljude zadužimo za nešto, oni se demotivišu, zar ne? Nije neophodno da bude tako! Postoje načini da ovlastite ljude za ispunjenje ciljeva i da ih obavežete na nešto, a da u isto vreme oni ostanu motivisani. Uz takav balans, imamo više kontrole nad sopstvenim rezultatima, kao i nad rezultatima našeg tima.

Danas, više nego ikad, posao menadžera je da izgrađuje ljude. Ako možemo da stvorimo sredinu u kojoj ljudi postižu rezultate, razvijaju svoje veštine i postaju uspešni, ispunjavamo svoju najvišu dužnost menadžera i lidera ljudi. Komuniciranje sa stavom, ali i sa osećanjima, podučavanje i izgradnja ljudi su najviši prioritet jednog lidera.

Odnos prema konfliktu i negativnosti

Bez obzira čime se bavimo, uvek će postojati izazovi saradnje sa negativnim ljudima i upravljanje performansama. Naši rezultati, kao i rezultati našeg tima, zavise od toga kako se odnosimo prema takvim situacijama. Potrebni su pavednost, konzistentnost i snaga na pravom mestu, na pravi način i u pravo vreme. Bez toga, moral može da opadne što će se odraziti na produktivnost, lojalnost klijenata i zaposlenih – na sve ono što je presudno u današnjem veoma konkurentnom radnom okruženju.

Šta ćete naučiti iz knjige Kako profesionalno uspeti:

U ovoj knjizi ćemo se dotaći svih problema sa kojima se susreću lideri i ponuditi rešenja koja će nama i našim saradnicima omogućiti da poboljšaju produktivnost, istovremeno razvijajući veštine, stavove i sposobnosti koje će nam pomoći da se razvijemo na svom radnom mestu.

Kako izvući maksimum iz ove knjige:

Da biste izvukli maksimum iz ove knjige, prvo je celu pročitajte kako biste usvojili opšti koncept toga kako treba da se ponašamo u našoj ulozi vođe. Zatim, pročitajte svako poglavlje još jednom i počnite da primenjujete savete da biste savladali svaku od obrađenih oblasti. – Dr Artur R. Pel. Izdavač

Iz sadržaja knjige Kako profesionalno uspeti:

Predgovor

Poglavlje 1 – Ne glumite šefa – budite vođa!

Poglavlje 2 – Karakteristike uspešnih lidera

Poglavlje 3 – Kako da motivešemo svoje zaposlene?

Poglavlje 4 – Kako pravilno odabrati kadar za organizaciju

Poglavlje 5 – Poboljšanje performansi

Poglavlje 6 – Kako poboljšati veštine pisanja

Poglavlje 7 – Delegirajte bez straha

Poglavlje 8 – Kako podstaći inovativnost i kreativnost?

Poglavlje 9 – Kako se nositi sa problemima liderstva

Dodatak A – O Dejlu Karnegiju

Dodatak B – Principi Dejla Karnegija

Citat Dejla Karnegija iz knjige Kako profesionalno uspeti:

„Zašto, pitam se ja, ne koristimo isti zdrav razum kada pokušavamo da promenimo ljude, kao i kada pokušavamo da promenimo pse? Zašto ne koristimo meso umesto korbača? Zašto ne koristimo pohvalu umesto osude? Hajde da pohvalimo i najmanji napredak. To inspiriše osobu da nastavi da se trudi.“ – Dejl Karnegi

Meni

Kako profesionalno uspeti

20,00 KM

Dodaj u korpu